Pogrzeb śp. Stanisława Serwatki (l. 69) – 6.05.2021 – Wolbrom (Łobzów)

Zmarł śp. Stanisław SERWATKA (lat 69) – (Łobzów).

Pogrzeb śp. Stanisława Serwatki odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 14.00 w Kaplicy na cmentarzu w Wolbromiu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Stanisława, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Stanisław SerwatkaObsługa: Zakład Pogrzebowy „Ogród Snów…” Wolbrom


Pogrzeb śp. Władysława Szeląga (l. 91) – 6.05.2021 – Kwaśniów

Zmarł śp. Władysław SZELĄG (lat 91) – (Kwaśniów Górny).

Pogrzeb śp. Władysława Szeląga odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym w Kwaśniowie. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Władysława, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Władysław SzelągObsługa: Zakład Pogrzebowy „MYSZOR” Klucze

Pogrzeb śp. Wojciecha Borkowskiego (l. 66) – 6.05.2021 – Olkusz

Zmarł śp. Wojciech BORKOWSKI (lat 66) – (Olkusz).

Pogrzeb śp. Wojciecha Borkowskiego odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 13.00 w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Wojciecha, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Wojciech BorkowskiObsługa: Zakład Pogrzebowy „KWINTA” Olkusz

Pogrzeb śp. Anny Poseł (l. 55) – 6.05.2021 – Jangrot

Zmarła śp. Anna POSEŁ (lat 55) – (Jangrot).

Pogrzeb śp. Anny Poseł odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 12:00 w Kościele Parafialnym w Jangrocie. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za dusze śp. Anny, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

Anna PosełObsługa: Zakład Pogrzebowy „Ogród Snów…” Wolbrom


Pogrzeb śp. Andrzeja Wardęgi (l. 70) – 6.05.2021 – Olkusz

Zmarł śp. Andrzej WARDĘGA (lat 70) – (Olkusz).

Pogrzeb śp. Andrzeja Wardęgi odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 12.00 w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Andrzeja, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Andrzej WardęgaObsługa: Zakład Pogrzebowy „A. M. KOSTULSKI” Olkusz

Pogrzeb śp. Stefana Tomsi (l. 78) – 5.05.2021 – Jaroszowiec (Bogucin Duży)

Zmarł śp. Stefan TOMSIA (lat 78) – (Bogucin Duży).

Pogrzeb śp. Stefana Tomsi odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 14:30 w Kościele Parafialnym w Jaroszowcu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Stefana, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Stefan TomsiaObsługa: Zakład Pogrzebowy „MYSZOR” Klucze

Pogrzeb śp. Teresy Gaweł (l. 79) – 5.05.2021 – Gołaczewy

Zmarła śp. Teresa GAWEŁ (lat 79) – (Gołaczewy).

Pogrzeb śp. Teresy Gaweł odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 14:30 w Kościele Parafialnym w Gołaczewach. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za dusze śp. Teresy, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

Teresa GawełObsługa: Zakład Pogrzebowy „CAŁUN” Wolbrom


Pogrzeb śp. Kazimiery Pasternak (l. 94) – 5.05.2021 – Sułoszowa

Zmarła śp. Kazimiera PASTERNAK (lat 94) – (Sułoszowa).

Pogrzeb śp. Kazimiery Pasternak odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym w Sułoszowej. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Kazimiery, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

Kazimiera PasternakObsługa: Zakład Pogrzebowy „KWINTA” Olkusz

Pogrzeb śp. Stefana Jakubowskiego (l. 93) – 4.05.2021 – Ostrowy Górnicze-Sosnowiec

Zmarł śp. Stefan JAKUBOWSKI (lat 93) – (Ostrowy Górnicze-Sosnowiec).

Pogrzeb śp. Stefana Jakubowskiego odbędzie się w dniu 4 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym w Ostrowy Górnicze-Sosnowiec. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Stefana, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Stefan JakubowskiObsługa: Zakład Pogrzebowy „KWINTA” Olkusz

Pogrzeb śp. Marii Kostępskiej (l. 70) – 4.05.2021 – Olkusz

Zmarła śp. Maria KOSTĘPSKA (lat 70) – (Olkusz).

Pogrzeb śp. Marii Kostępskiej odbędzie się w dniu 4 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 12.00 w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Olkuszu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Marii, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

Maria KostępskaObsługa: Zakład Pogrzebowy „KWINTA” Olkusz

Pogrzeb śp. Barbary Kajdy (l. 74) – 4.05.2021 – Olkusz

Zmarła śp. Barbara KAJDA z domu Barczyk (lat 74) – (Olkusz).

Pogrzeb śp. Barbary Kajdy odbędzie się w dniu 4 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 10.00 w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Barbary, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

Barbara KajdaObsługa: Zakład Pogrzebowy „KWINTA” Olkusz

Pogrzeb śp. Aleksandry Lorek (l. 59) – 1.05.2021 – Bór Biskupi

Zmarła śp. Aleksandra LOREK (lat 59) – (Bór Biskupi).

Pogrzeb śp. Aleksadnry Lorek odbędzie się w dniu 1 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym w Borze Biskupim. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Aleksandry, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

Aleksandra LorekObsługa: Zakład Pogrzebowy „KWINTA” Olkusz

Pogrzeb śp. Barbary Barczyk (l. 70) – 1.05.2021 – Braciejówka

Zmarła śp. Barbara BARCZYK (lat 70) – (Braciejówka).

Pogrzeb śp. Barbary Barczyk odbędzie się w dniu 1 maja 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym w Braciejówce. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za dusze śp. Barbary, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

Barbara BarczykObsługa: Zakład Pogrzebowy „CAŁUN” Wolbrom


Pogrzeb śp. Kazimierza Ślusarka (l. 80) – 30.04.2021 – Olkusz

Zmarł śp. Kazimierz ŚLUSAREK (lat 80) – (Olkusz).

Pogrzeb śp. Kazimierza Ślusarka odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 14.00 w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Kazimierza, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Kazimierz ŚlusarekObsługa: Zakład Pogrzebowy „KWINTA” Olkusz

Pogrzeb śp. Karola Ziarnika (l. 68) – 30.04.2021 – Gorenice

Zmarł śp. Karol ZIARNIK (lat 68) – (Gorenice).

Pogrzeb śp. Karola Ziarnika odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym w Gorenicach. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Karola, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Karol ZiarnikObsługa: Zakład Pogrzebowy „KWINTA” Olkusz

Pogrzeb śp. Wiesława Knapa (l. 78) – 30.04.2021 – Wolbrom

Zmarł śp. Wiesław KNAP (lat 78) – (Wolbrom).

Pogrzeb śp. Wiesława Knapa odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 13.30 w Kaplicy na cmentarzu w Wolbromiu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Wiesława, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Wiesław KnapObsługa: Zakład Pogrzebowy „Ogród Snów…” Wolbrom


Pogrzeb śp. Zygmunta Gorgonia (l. 77) – 30.04.2021 – Bydlin

Zmarł śp. Zygmunt GORGOŃ (lat 77) – (Załęże).

Pogrzeb śp. Zygmunta Gorgonia odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 13.00 w Kaplicy przy cmentarzu w Bydlinie. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Zygmunta, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Zygmunt GorgońObsługa: Zakład Pogrzebowy „KWINTA” Olkusz

Pogrzeb śp. Urszuli Cuber (l. 65) – 30.04.2021 – Olkusz

Zmarła śp. Urszula CUBER (lat 65) – (Olkusz).

Pogrzeb śp. Urszuli Cuber odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 13.00 w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Urszuli, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

Urszula CuberObsługa: Zakład Pogrzebowy „A. M. KOSTULSKI” Olkusz

Pogrzeb śp. Zdzisława Bałazego (l. 78) – 30.04.2021 – Wolbrom

Zmarł śp. Zdzisław BAŁAZY (lat 78) – (Wolbrom).

Pogrzeb śp. Zdzisława Bałazego odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 12:00 w Kaplicy na cmentarzu w Wolbromiu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za dusze śp. Zdzisława, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Zdzisław BałazyObsługa: Zakład Pogrzebowy „CAŁUN” Wolbrom


Pogrzeb śp. Wiesława Chwasta (l. 64) – 30.04.2021 – Olkusz

Zmarł śp. Wiesław CHWAST (lat 64) – (Olkusz).

Pogrzeb śp. Wiesława Chwasta odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 12.00 w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za duszę śp. Wiesława, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

Wiesław ChwastObsługa: Zakład Pogrzebowy „KWINTA” Olkusz