Kto powinien pochować zmarłego?

 Pamiętajmy, że prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 1. pozostały małżonek(ka);
 2. krewni zstępni (np. dzieci, wnuczki);
 3. krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie);
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. stopień 2 – rodzeństwo, 3 – np. wujek i bratanek, 4 – np. brat cioteczny);
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa, dzieci małżonka);
  Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych.
  Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
  Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
  (art. 10 ust.1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych)

Źródło:

Opracowanie własne (stan prawny na dzień 2 czerwca 2015 r.)

„Wszelkie prawa zastrzeżone”

Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów wyłącznie z podaniem źródła
i umieszczeniem linku do strony: https://informacjepogrzebowe.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.