Akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego

Po „Aktu Zgonu” należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie którego nastąpił zgon osoby. („skrócony odpis aktu zgonu” jest dokumentem niezbędnym do wypłaty „Zasiłku Pogrzebowego” – „wzór wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego”). Przyjmujący pracownik USC wypełnia protokół zgłoszenia zgonu, a następnie wydaje „skrócony odpis aktu zgonu
Dokumenty potrzebne w USC:
– „Karta Zgonu”;
– dowód osobisty osoby zmarłej (również współmałżonka jeśli żyje);
– dowód osobisty osoby zgłaszającej;
– zezwolenie z Prokuratury na pochowanie zwłok (jeśli okoliczności śmierci są przedmiotem postępowania przygotowawczego).
Załatwienie aktu zgonu możliwe jest również przez pracowników Zakładu Pogrzebowego.

Źródło:

Opracowanie własne (stan prawny na dzień 2 czerwca 2015 r.)

„Wszelkie prawa zastrzeżone”

Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów wyłącznie z podaniem źródła
i umieszczeniem linku do strony: https://informacjepogrzebowe.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.